De toren van de Grote Kerk in Dordrecht, ook wel

Stedebouwkundige ruimten

Sedert 2000, als het buro Louk Straver zich in Dordrecht vestigt is de interesse gewekt om een rol te spelen in de aankleding van de binnenstad. Op tal van gebieden zijn er ontwikkelingen gaande. Vooral met betrekking tot nieuwe openbare voorzieningen liggen er voldoende plannen om uitgevoerd te worden, waarbij bovendien een rol voor Dordtse ontwerpers en architecten mogelijk is.

Een noodzaak om actief ‘aanwezig’ te zijn bij een stadsprobleem van de eerste orde dient zich aan wanneer een verkeerscirculatieplan een overbelasting voor kwetsbare monumentale straten zou gaan betekenen. Louk Straver ontwerpt een nieuw plan dat instemming krijgt van alle partijen. Helaas weet de politiek er een alternatief compromis van te bakken. Het succes smaakt echter naar meer, en op uitnodiging van de gemeente wordt er in samenwerking met collega’s maar ook op eigen titel aan een aantal projecten gewerkt.

Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van ideeën voor Grote Markt en Waag. Een ander project dat de interesse heeft van Louk Straver is de ontwikkeling van nieuwe fietsenstallingen en gebieden die zich daarvoor lenen.