Louk Straver

Over Louk Straver

Louk Straver Ontwerp Product & Ruimte houdt zich sinds 1976 bezig met het ontwerpen van interieurs voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Bijzondere interieuropdrachten uit de beginperiode van zijn carrière zijn onder andere het ontwerp van de directieruimten van KLM in Amstelveen en Mercedes-Benz in Frankfurt; opdrachten in samenwerking met Herman Zeekaf uit Maastricht. Het ontwerp voor de totale inrichting van het hoofdkantoor van de KNP (Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken) te Hilversum, van de Amerikaanse architect Richard Meier, geschiedt op eigen titel. Het project krijgt in de media veel aandacht, omdat het de eerste opdracht van Meier is in Nederland, vóór het stadhuis van Den Haag.

Vanaf 1982 begint Louk Straver met het in eigen beheer ontwerpen en ontwikkelen van meubelen. In het begin voor de woningmarkt, maar later ook in opdracht van Duitse bureaumeubelfabrikanten. Internationale erkenning volgt wanneer zijn tafelontwerp “Kite” op de Möbelmesse in Keulen een topsucces blijkt. Producent in Nederland is Castelijn Meubelen. Tot ver in de jaren 90 worden ontwerpen van Louk Straver met succes nationaal en internationaal verkocht.

In de jaren 90 komt een samenwerking tot stand met SC Adviesgroep, dat zich richt op conceptontwikkeling voor retailers in Europa en de Verenigde Staten. Tot de opdrachtgevers behoren supermarktketens in Nederland, Scandinavië, Duitsland en Amerika, en de automobielbranche in Zweden, Frankrijk en Duitsland. In samenwerking met Eysink Smeets Retail Business Consultants volgen opdrachten voor PTT-Post/Postbank en REWE, één van de grootste food-retailers van Duitsland.

Kenmerkend voor het werk van Louk Straver is innovatie en de intentie samen te werken met andere (ontwerp)disciplines.

Lees wat anderen zeggen over Louk Straver.